RURO TransEricTur.md logo MD: +373 78 70 10 10FR: +33 617 193 790

Termeni şi Condiţii

CONDITII DE TRANSPORT

1. Transportatorul se obliga sa depuna eforturi pentru a transporta pasagerul si bagajele pasagerului cu promptitudine.

2. Calatorii se vor prezenta pentru imbarcare cu cel putin 45 de minute inainte de ora plecarii, pentru intocmirea formalitatilor de imbarcare.

3. Orice modificare a datei de calatorie anuntata in scris cu minim 72 ore inaintea plecarii se va face fara penalizare. Cu mai putin de 72 ore inainte de data si ora programate pentru plecare, dar nu mai tirziu de data si ora plecarii autocarului inscrisa pe bilet, modificarea datei se va face cu aplicarea unei penalitati de 10% din contravaloarea biletului de calatorie. Reprogramarea calatoriei este permisa o singura data. Dupa modificarea datei de calatorie orice restituire se face cu penalizarea de 75% din contravaloarea biletului neutilizat, cu respectarea perioadei de timp de minim 72 ore inainte de data si ora plecarii.

4. Nici o plecare in cursa nu poate fi aminata (intirziata) din cauza intirzierii calatorilor. In cazul neprezentarii calatorilor la cursa, transportatorul dispune de loc in interesul sau.

5. Asigurarea medicala ESTE RECOMANDATA, dar nu este inclusa in pretul biletului.

6. Avind in vedere ca proiectarea mijloacelor de transport face fizic imposibila imbarcarea, debarcarea sau transportul pe distante lungi a calatorilor cu handicap sever sau cu incapacitate locomotorie intr-un mod sigur si fezabil, din punct de vedere operational, NU SE VOR VINDE BILETE SI NU VOR FI ACCEPTATE LA IMBARCARE persoane cu handicap sever sau cu incapacitate locomotorie (imobilizate in carucior cu rotile) neinsotite. In cazul in care persoana cu handicap sever sau incapacitate locomotorie declara ca dispune de insotitor, care sa-l asiste pe durata calatoriei, va trebui trimisa o solicitare scrisa directorului general. Acesta va analiza solicitarea si, in cazul aprobarii, va anunta echipajul de existenta pasagerului cu nevoi speciale in autocar.

7. Transportatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe calatoria si debarca in prima statie de pe traseu, fara drept de despagubire ulterioara, pasagerii in stare de ebrietate, sub influenta substantelor narcotice, cu comportament violent, imoral, indecent, etc.

8. Transportatorul nu isi asuma raspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei necorespunzatoare sau incomplete. In cazul intreruperii calatoriei din vina calatorului (inclusiv intoarcerile din VAMA), biletul de calatorie isi pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restituie.

9. Transportatorul nu isi asuma nici o raspundere asupra continutului si cantitatii bagajelor, inclusiv raspunderea vamala. Calatorul este obligat sa respecte legislatia in vigoare cu privire la acest lucru (N.B. - Cantitatea maxima de tigari admisa la transport este de 2 pachete!).

10. Nu se admit la transport animale.

11. Locul inscris pe biletul de calatorie este orientativ.

12. Pe parcursul deplasarii calatorul va pastra asupra lui, la indemina, biletul in original si documentul de identitate.

13. Orele de plecare a masinilor de transfer sint conditionate de orele de sosire ale autocarelor.

INFORMATII BAGAJE

1. Din motive de siguranta nu sint admise materiale explozive, iritante, inflamabile sau corozive al caror transport este interzis prin norme sau reglementari in vigoare ale statelor tranzitate sau care ar putea produce daune transportatorului si pasagerilor. In caz de nerespectare a acestei clauze in momentul imbarcarii, transportatorul isi rezerva dreptul de a refuza imbarcarea fara restituirea pretului pentru bilet.

2. Pierderea sau deteriorarea bagajului trebuie anuntata imediat, in momentul primirii acestuia (in cazul unei deteriorari evidente si vizibile) sau in maxim trei zile, prin sesizare scrisa, daca este vorba de avarii neevidente in momentul preluarii bagajului. Transportatorul are obligatia ca in maxim o luna sa raspunda clientului, informindu-l asupra modului de solutionare a celor sesizate.

3. Bagajele vor fi eliberate numai purtatorului de tichet.

4. Pe teritoriul Republicii Moldova, dupa debarcarea de pe ruta internationala si imbarcarea in autocarele/microbuzele de transfer intern, fiecare pasager are obligatia de a-si supraveghea bagajele in fiecare statie. Transportatorul nu raspunde de disparitia acestora in statii.

5. In caz de pierdere, deteriorare totala sau partiala a bagajului inregistrat, transportatorul are obligatia de a despagubi pasagerul in limita maxima de 6,20 euro/kg, dar nu mai mult de 100 euro/bagaj si doar daca acesta demonstreaza ca dauna a fost cauzata din culpa transportatorului.

6. In cazul in care un bagaj inregistrat are o valoare mai mare de 100 €, posesorul bagajului este obligat sa declare si sa dovedeasca prin documente fiscale valoarea bunului/bunurilor in momentul imbarcarii si sa achite o taxa asiguratorie suplimentara de 5% din valoarea declarata. Daca la imbarcare, aceasta declaratie nu este data, in cazul pierderii, deteriorarii totale sau partiale a acestuia, despagubirea va fi acordata conform pct. 5.

7. In cazul in care pasagerul declara o valoare mai mare de 100 € pentru un bagaj, reprezentantul transportatorului are obligatia sa mentioneze pe numarul tichetului de bagaj valoarea declarata si sa incaseze, pe baza de chitanta, suma, reprezentind taxa asiguratorie suplimentara in cuantum de 5% din valoarea declarata.

8. Transportatorul nu este raspunzator pentru nici o dauna rezultata din nerespectarea de catre calator a oricaror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinte impuse de un organism guvernamental.

9. Responsabilitatea transportatorului se limiteaza la durata calatoriei. In ceea ce priveste bagajele si obiectele nedeclarate transportatorului, acesta din urma nu este responsabil de pierderea sau deteriorarea acestora, cu exceptia cazurilor in care pasagerul demonstreaza ca acestea au fost cauzate din motive imputabile transportatorului.

10. In cazul nelivrarii (dar nu in cazul nelivrarii in intregime) catre pasager a bagajelor inregistrate, precum si in cazul producerii unei daune asupra unei parti (dar nu in intregime) a acestor bagaje, raspunderea transportatorului va fi redusa proportional in baza greutatii bagajelor indiferent de valoarea partiala a portiunii deteriorate sau a bagajului in intregul sau. In cazul in care greutatea bagajului pasagerului nu este inregistrata pe tichetul de bagaj, se considera ca greutatea acestui bagaj inregistrat nu depaseste greutatea admisa gratuit la transport corespunzator tarii de destinatie, proportional cu numarul bagajelor admise gratuit la transport.

BILETELE DE CALATORIE

1. Biletul de calatorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane si constituie dovada incheierii contractului de transport intre transportator si pasagerul al carui nume este inscris in bilet.

2. Biletele fara stampila agentiei emitente nu sint valabile.

3. Biletele pierdute, distruse sau furate nu se inlocuiesc, nu se vor emite duplicate, iar pasagerul nu va fi despagubit in astfel de cazuri.

4. La cumparare pasagerul trebuie sa verifice corectitudinea datelor de calatorie si de identitate inscrise pe bilet si sa solicite pe loc corectarea, in cazul unei neconformitati. Transportatorul nu raspunde pentru erorile descoperite la imbarcare si poate refuza imbarcarea fara restituirea pretului pentru bilet.

5. Prezentarea biletului si a documentului de identitate valabil este absolut obligatorie pentru imbarcare, in caz contrar firma isi rezerva dreptul de a refuza imbarcarea fara restituirea pretului pentru bilet.

6. Orice intentie de renuntare la biletul de calatorie se va anunta in scris cu minim 72 de ore inaintea plecarii. In aceasta situatie se va retine 10% din contravaloarea biletului de calatorie neutilizat. Pentru biletul dus-intors se va retine 15% din contravaloarea biletului de calatorie INTORS, daca s-a efectuat calatoria DUS. In caz de renuntare, dupa termenul de mai sus, nu se mai acorda nici o restituire. Pentru orice modificare a destinatiei de calatorie se va percepe o penalizare de 20% din contravaloarea biletului de calatorie. Dupa data si ora programata pentru plecare biletul devine neutilizabil.

7. Pentru biletele cumparate cu mai putin de 72 ore inainte de ora programata pentru calatorie nu se acorda restituire.

8. Rezervarea pentru calatoria de intoarcere, in cazul biletelor dus-intors, este obligatorie si trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de data solicitata. In caz contrar imbarcarea pasagerului se va face in limita locurilor disponibile, iar transportatorul nu va fi responsabil pentru daunele suferite de pasager ca urmare a imposibilitatii efectuarii calatoriei la data dorita de acesta.

9. Pentru biletele promo reprogramarea calatoriei nu este posibila. La biletul PROMO restituirea este posibila doar daca se renunta integral la calatorie si se aplica o penalizare de 20% din contravaloarea biletului. Anuntarea pentru renuntarea la calatorie se va face in termen de minim 72 ore inainte de data si ora plecarii.

10. Orice restituire se acorda numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate si a biletului in original.